PROJEKTUJEMY:

Obiekty komercyjne, biurowe, sportowe, budynki jednorodzinne, zabudowania wielorodzinne, hotele, pensjonaty, obiekty użyteczności publicznej oraz obiekty przemysłowe i magazynowe.

Biurowiec w Kaliszu - przebudowa budynku jednorodzinnego 

Budynek wielorodzinny w Liskowie

Projekt zabudowy wielorodzinnej w Kaliszu

Budynek jednorodzinny w Opatówku

Koncepcja budynków mieszkalnych jednorodzinnych

Zakład gospodarki komunalnej w Błaszkach

Zakres prac jest bardzo szeroki, wspieramy klientów na każdym etapie inwestycji- od pomocy w uzyskaniu decyzji

o warunkach zabudowy poprzez projekty koncepcyjne, budowlane i wykonawcze.

 

W trosce o wygodę naszych klientów współpracujemy ze sprawdzonymi firmami, które pomagają nam wyręczyć inwestora

w całym procesie inwestycyjnym- od samego początku, aż do uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.

VISIO Biuro Architektoniczne

+48 508 002 432

Kontakt

piotrpietrzykowski1@gmail.com

Adres

ul. Babina 17/2

Kalisz

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art.13 ust. 1i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję,iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Piotr Pietrzykowski Biuro Architektoniczne z siedzibą w Kaliszu, przy ul. Babina 17/2.

2. Nie powołuje się inspektora ochrony danych osobowych.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) przedstawienie oferty, oferowania usług (na podstawie art. 6 ust.1 litera b)

b) rozliczenia finansowego (na podstawie art. 6 ust.1 litera b)

c) w celach kontaktowych (na podstawie art. 6 ust.1 litera b).

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty i organy, instytucje publiczne, (zobowiązane na podst przepisów prawa do przetwarzania danych osobowych) którym Administrator danych osobowych jest zobowiązany udostępnić dane osobowe, jak również podmioty, które świadczą usługi na rzecz administratora, firmy współpracujące w celu realizacji projektu, które przetwarzają dane w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia danych osobowych.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od realizacji usługi (po zakończeniu projektu).

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani\Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia

o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r.

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji usługi.

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.